1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Liverättning.se skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Använder vi oss av cookies? Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.

5. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar om ditt konto, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

6. Övrigt

Liverättning.se är inte en vadslagningsarrangör eller ombud. Funktionerna på liverättning.se avser endast simulerad liverättning av information uppladdad av webbplatsens besökare.

Informationen på Liverättning.se tillhandahålls utan garantier av något slag. Vi garanterar inte att informationen som finns på webbplatsen kommer att vara felfri. Vi garanterar inte heller att funktionerna som finns på webbplatsen kommer att vara felfria.

Liverättning.se strävar efter att visa så korrekt information som möjligt. Vi kan dock inte garantera detta till 100%. Kontrollera därför alltid dina avslutade system hos spelarrangören.

Liverättning.se tar inget ekonomiskt ansvar för bruk av webbplatsen som berör förlorad information, utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust, som sker i samband med användning av webbplatsen.

Sidan ägs eller drivs inte av Svenska Spel.

7. Personuppgiftsansvarig samt användarens rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Liverättning AB, org.nr. 556941-9079. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att nå oss via e-post på admin@liverattning.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

{{ data.time }} {{ data.user }} ({{ data.user_id }}) - Banned - Deleted

{{ status }}

td